Indemnizatii acordate veteranilor si vaduvelor de razboi PDF Imprimare Email
Miercuri, 28 Aprilie 2010 15:36
Indemnizatii acordate veteranilor si vaduvelor de razboi in baza Legii nr. 49 / 1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi si in baza Legii nr. 44 / 1994 privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

Beneficiari
a) veteranii de razboi;
b) vaduvele de veterani de razboi;
c) vaduvele de razboi;
d) invalizii de razboi;
e) prizonierii de razboi.

Calitatea de veteran se stabileste conform art.5 din Legea nr.44/01.07.1994 de catre Ministerul Apararii Nationale, pe baza datelor din livretul militar, ori in lipsa acestuia pe baza actelor oficiale eliberate de catre organele stabilite de acest minister.
Invalizii de razboi isi dovedesc calitatea prin procesul verbal de clasare si decizia de pensie.
Prizonierii de razboi isi dovedesc calitatea prin datele inscrise in livretul militar, precum si din orice alt document emis de Ministerul Apararii Nationale ori de organul la care au fost retinuti.

In cazul in care cei indreptatiti nu posed livret militar ori nu li se poate elibera dovada necesara datorita inexistentei sau distrugerii arhivelor confirmata in scris, calitatea de veteran de razboi se va determina de comisiile de reconstituire cu martori in conditiile prevazute de lege si de metodologia stabilita in acest scop de Ministerul Apararii Nationale.

Acte necesare
a) Pentru acordarea drepturilor cuvenite veteranilor de razboi se vor depune la Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi – Filiala Mehedinti urmatoarele acte:
 • cerere pentru acordarea indemnizatiei de veteran de razboi;
 • adeverinta eliberata de Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi;
 • certificat eliberat de U.M. 02405 Pitesti;
 • acte de stare civila in copie si original;
 • acte de identitate in copie si original;
 • livret militar in copie si original;
 • cupon pensie.
b) Pentru acordarea drepturilor cuvenite in calitate de vaduva de veteran de razboi se vor depune la Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi – Filiala Mehedinti urmatoarele acte:
In cazul in care titularul a decedat inainte de dobandirea calitatii de veteran de razboi, sotia urmasa va depune actele prevazute la cap.B lit.a).

c) In situatia in care titularul decedat avea stabilita calitatea de veteran de razboi, sotia urmasa va depune urmatoarele acte:
 • cerere pentru acordarea indemnizatiei de vaduva de veteran de razboi;
 • declaratie pe proprie raspundere ca nu s-a recasatorit;
 • legitimatia veteranului de razboi decedat;
 • cuponul de pensie al veteranului de razboi decedat;
 • cuponul de pensie al solicitantei;
 • certificat de deces veteranului de razboi decedat in copie si original;
 • certificat de nastere in copie si original;
 • certificat de casatorie in copie si original;
 • act de identitate in copie si original.
Modul de stabilire al cuantumului indemnizatiilor
a) Pentru titulari se acorda:
 • indemnizatii;
 • spor de participare pe front, care se compune dintr-o suma fixa pentru primul an de participare pe front indiferent de numarul de luni de participare pe front in cuantum de 47.362 lei la care se adauga si o suma fixa pentru fiecare luna de participare pe front ce depaseste un an in cuantum de 30.600 lei la data de 01.03.2004;
 • rente in cazul in care veteranilor de razboi le-au fost acordate ordine si medalii pentru faptele de arme savarsite pe campul de lupta.
Veteranii de razboi beneficiaza de indemnizatii si spor de participare pe front care se acorda proportional cu timpul de participare in razboi, iar in cazul in care au fost decorati beneficiaza si de renta.

Indemnizatii

 • veteranii de razboi (fara grad de invaliditate) beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 197.318 lei plus sporul de participare pe front de 47.362 lei;
 • veteranii invalizi de razboi incadrati in:
 • gradul I de invaliditate, beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 315.707 lei plus sporul de participare pe front la data de 01.03.2004;
 • gradul II de invaliditate, beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 284.137 lei plus sporul de participare pe front la data de 01.03.2004;
 • gradul III de invaliditate, beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 236.780 lei plus sporul de participare pe front la data de 01.03.2004;
 • vaduvele de razboi beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 197.318 lei.
Rente
Veteranii de razboi, carora le-au fost acordate ordine si medalii pentru faptele de arme savarsite pe cimpul de lupta, beneficiaza de rente dupa cum urmeaza:
 1. Veteranii decorati cu Ordinul Mihai Viteazul, beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu solda de baza a unui sublocotenent, cumpusa din solda de grad, respectiv 1.888.000 lei si solda de functie la minim, respectiv 2.517.000 lei (01.02.2004).
 2. Veteranii decorati cu Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, clasa Cavaler, beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu solda de grad a unui sublocotenent, respectiv 1.888.000 lei la 01.02.2004.
 3. Veteranii decorati cu Ordinul Steaua Romaniei cu spade si panglica de Virtute Militara sau cu Ordinul Steaua Romaniei cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, Ordinul Coroana Romaniei cu spade si panglica de Virtute Militara sau Ordinul Coroana Romaniei cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militara de Razboi, Medalia Virtutea Maritima, Medalia Virtutea Aeronautica sau Medalia Aeronautica, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Barbatie si Credinta cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar si Medalia Virtutea Ostaseasca beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent, respectiv la 01.02.2004 1.416.000 lei.
 4. Veteranii de razboi care nu sunt decorati cu ordine, medalii sau cruci de razboi, dar carora le-a fost conferita Medalia „Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945” beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent, respectiv 472.000 lei la 01.02.2004.

b) Pentru vaduvele veteranilor de razboi se acorda:
 • aceleasi drepturi ca si in cazul veteranilor de razboi care au decedat si nu au fost decorati astfel:
 • in gradul I de invaliditate beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 315.707 lei la data de 01.03.2004;
 • in gradul II de invaliditate beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 284.137 lei la data de 01.03.2004;
 • in gradul III de invaliditate beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 236.780 lei la data de 01.03.2004 lei;
 • vaduvele de veterani de razboi beneficiaza de o indemnizatie in cuantum de 197.318 lei la data de 01.03.2004 lei.
 • vaduvele veteranilor de razboi, decorati:
 • in gradul I de invaliditate beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 157.854 lei la data de 01.03.2004;
 • in gradul II de invaliditate beneficiaza de indemnizatie in cuantum de 142.069 lei la data de 01.03.2004;
 • vaduvele de veterani de razboi beneficiaza de jumatate din indemnizatia de veteran de razboi, respectiv 98.659 lei la data de 01.03.2004;
 • vaduvele de veterani de razboi, care au fost decorati cu unul din ordinele sau medaliile prevazute la Cap. C pct. 1, 2 si 3, care nu s-a recasatorit, beneficiaza de jumatate din renta lunara a veteranului decedat.