Buletinul informativ al informațiilor de interes public

„Manualul de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor guvernării transparente, deschise şi participative” (.doc.pdf)


Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu:

▪ actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei;
▪ structura organizatorică, atributiile departamentelor;
lista functiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice, la data 31.03.2021;
▪ programul de funcţionareprogramul de audienţe al instituţiei;
regulamentul intern al Casei Judetene de Pensii Mehedinti;
regulament – cadru de organizare si functionare al CJP Mehedinti;
▪ numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
▪ coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
▪ sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;
▪ programele şi strategiile publice;
▪ lista cuprinzând documentele de interes public;
▪ lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
▪ modalitatea de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.


Solicitarea informaţiilor care nu se comunică din oficiu se poate face:
▪ în scris, format hârtie sau format electronic (descarca model cerere-tip);
▪ verbal.


Informaţiile exceptate de la liberul acces:

▪ informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare care aduc atingere principilului liberei concurenţe;
▪ informaţiile cu privire la datele personale;
▪ baza de date privind asiguraţii şi beneficiarii sistemului public;
▪ informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei;
▪ informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.